E-learning

Przejdź do
platformy e-learningowej UAM
Na te zajęcia żaden student nie może zaspać, ponieważ uczestniczyć w nich może nawet we własnym łóżku, w fotelu, w domu czy bibliotece. Sam wybiera miejsce i czas. Jeśli lepiej mu się myśli w nocy – wreszcie ma możliwość uczestniczyć w zajęciach po zmroku. Loguje się na specjalnej platformie i czyta, ogląda, słucha, komentuje, dyskutuje, tworzy. Gdy zachoruje, nie ma problemu z nadrabianiem zajęć, nie musi też pożyczać notatek, ponieważ wszystkie materiały są dostępne na platformie. Materiały umieszczone przez prowadzącego zajęcia może czytać, oglądać czy odtwarzać wiele razy. Twarzą w twarz z wykładowcą spotyka się dopiero podczas zaliczenia. Tak wygląda kurs e-learningowy.

E-learning w projekcie

W ramach projektu do 2015 roku stworzymy ogólnouniwersytecki system kształcenia na odległość. Zakupiliśmy już serwer, w tym roku zainstalujemy na nim platformę Moodle. Rozbudujemy też system zarządzania tożsamością w zakresie obsługi e-learningu, aby można było autoryzować dostęp do zasobów dydaktycznych i kolekcji dokumentów elektronicznych.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni UAM zostaną przeszkoleni w zakresie przygotowywania i prowadzenia kursów, opracowywania materiałów dydaktycznych oraz obsługi platformy.
Do końca 2015 roku na platformie będzie setka nowych kursów e-learningowych. Cyfrowe zasoby bibliotek uniwersyteckich powiększą się o 590 zeskanowanych książek. Ich fragmenty będzie można wykorzystywać do kursów zdalnych, głownie b-learningowych.
Przejdź do platformy e-learningowej UAM

Kursy dla pracowników

Jak poruszać się po platformie Moodle? Jak przygotować materiały do kursu e-learningowego? Jak go przeprowadzić? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać na kursach e-learningowych dla pracowników UAM, organizowanych w ramach projektu „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości”. Nabór na szkolenia już się rozpoczął.
Pięciotygodniowe kursy odbywać się będą w trybie e-learningowym. Pierwszy rozpocznie się 6 lutego, a zakończy 11 marca. Kolejne siedem trwać będzie do grudnia (16 kwietnia – 20 maja, 7 maja – 10 czerwca, 28 maja – 1 lipca, 3 września – 7 października, 24 września – 28 października, 15 października – 18 listopada, 5 listopada – 9 grudnia). W każdym kursie może brać udział maksymalnie 30 osób, pracowników dydaktycznych UAM.
Program szkolenia obejmuje cyfrowe opracowanie materiałów, obsługę platformy e-learningowej, metodykę nauczania zdalnego, zagadnienia prawne oraz kursy specjalistyczne. Po zakończeniu kursu każdy jego uczestnik otrzyma certyfikat.
Zapisz się na kurs

Moodle

Do tej pory poszczególne wydziały UAM miały swoje platformy e-learningowe. W ramach projektu „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości” został już zakupiony serwer, na którym zostanie zainstalowana ogólnouczelniana platforma Moodle (z ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Na niej docelowo umieszczane będą kursy zdalne.

Kontakt

dr Bogdan Hojdis - koordynator ogólnouczelniany
ds. e-learningu
hojdis@amu.edu.pl
tel. 61 829 45 40

Koordynatorzy wydziałowi