O projekcie

„UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości” to największy projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W ramach tego projektu uruchomiliśmy nowe specjalizacje i studia doktoranckie, budujemy platformę e-learningową i kształcimy kadrę dydaktyczną UAM. Nowe metody nauczania, lepiej wykształceni wykładowcy, nowe, bardziej nastawione na praktykę kierunki studiów – to wszystko ma sprawić, że absolwenci UAM będą naprawdę unikatowi: łatwiej znajdą pracę i będą cenionymi pracownikami.


Projekt „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry” rozpoczął się 1 lipca 2010 roku, zakończy 31 grudnia 2015 roku. Został dofinansowany w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-019/10-00).

Co robimy?

Uruchamiamy nowe, jedyne w Polsce, interdyscyplinarne studia doktoranckie:
- Language, Society, Technology and Cognition w języku angielskim
- Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie Nauk Przyrodniczych częściowo prowadzone w języku angielskim

Zmieniamy istniejące specjalności, kładąc nacisk na umiejętności praktyczne i lepiej dostosowując je do potrzeb rynku pracy i gospodarki więcej...

Dla kogo to robimy?

Dla studentów studiów II stopnia, którzy będą zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne, by stać się naprawdę unikatowymi absolwentami UAM.
Dla doktorantów, którzy będą kształcić się na nowych, interdyscyplinarnych studiach, wyjeżdżać na staże i otrzymywać stypendia.
Dla kadry akademickiej UAM, która będzie mogła się rozwijać, tworząc nowe programy studiów i kursy, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach, jeżdżąc na staże i wizyty studyjne.

Jak wziąć udział w projekcie?

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych i własnoręcznie podpisanych (niebieskim długopisem lub piórem) dokumentów więcej...

Jak nam idzie?

 • 95 proc. zadowolonych studentów

  95 procent studentów specjalizacji Tłumaczenie ustne konferencyjne na pytanie, czy są z niej zadowoleni odpowiedziało "zdecydowanie tak" i "raczej tak".
 • Ponad 200 przeszkolonych pracowników

  Około 190 osób ukończyło kursy e-learningowe, 36 osób uczestniczy w kursie języka angielskiego.
 • 10 nowych kursów e-learningowych

  W czterech kursach uczestniczyli studenci Instytutu Filologii Angielskiej, w trzech - Wydziału Chemii. Po jednym kursie powstało na Wydziale Studiów Edukacyjnych, Wydziale Neofilologii i Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach.

Nasze cele

 • Zwiększenie wartości absolwentów rynku pracy
 • Zwiększenie umiejętności praktycznych studentów i absolwentów nowo otwartych i modyfikowanych kierunków
 • Podniesienie umiejętności kadry dydaktycznej
 • Wzrost jakości kształcenia
 • Wzrost transferu wiedzy

Opinie uczestników

 • Dają wiedzę i praktykę przydatną w wykonywaniu zawodu.
  Studentka specjalizacji Tłumaczenie ustne konferencyjne
 • Ciekawe, dobrze zorganizowane zajęcia.
  Studentka specjalizacji Tłumaczenie ustne konrefencyjne
 • Świetny wykładowca, miła atmosfera...
  Student specjalizacji Tłumaczenie ustne konferencyjne