Zespół projektu
UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. 
Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w jęz. angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry
realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zadanie 1. Zarządzanie projektem

mgr Magdalena Tomaszewska – Kierownik projektu
magdatom@amu.edu.pl
tel. 61/829 40 55
mgr inż. Karolina Bogusiewicz - Asystentka kierownika projektu
bokar@amu.edu.pl
tel. 61/829 40 51
mgr Dawid Tobolski - Specjalista ds. obsługi finansowej i rozliczeń
dawidtob@amu.edu.pl 
tel. 61/829 40 94
mgr Paweł Dąbrowski - Specjalista ds. zamówień publicznych
paweld@amu.edu.pl
tel. 61/829 12 32
mgr Marcin Dutka - specjalista ds. promocji
uam.dutka@gmail.com
dr Andrzej Siatkowski - specjalista ds. monitoringu i ewaluacji
andrzej-siatkowski@o2.pl
mgr Paweł Wojciechowski - Administrator strony internetowej
pw@amu.edu.pl 
tel. 61/829 26 65

 

Zadanie 2, 5, 6 i 7 (wyłącznie w zakresie WB)

 1. prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek – Koordynator Wydziałowy ds. BT, OŚ, ISDNP i e-learningu
  przemow@amu.edu.pl 
  tel. 61/829 55 53, 59 72

Zadanie 2. Biotechnologia-studia II st. w jęz. ang. (BT)

 1. dr Agnieszka Ludwików - Koordynator merytoryczny
  ludwika@amu.edu.pl 
  tel. 61/829 59 64;
 2. mgr Barbara Sujecka - Obsługa administracyjna
  sujecka@amu.edu.pl
  tel. 61/829 55 56
 3. Hanna Kustoń - Obsługa administracyjna
  hkuston@amu.edu.pl 
  tel. 61/829 55 56

Zadanie 3. Kształcenie tłumaczy konferencyjnych i specjalistycznych – 2 specjalności w j. ang. (KTKiS)

 1. dr Alicja Żuchelkowska - Koordynator merytoryczny
  fastoche@poczta.onet.pl
  tel. 61/829 36 30;
 2. mgr Agnieszka Szelejewska – Obsługa administracyjna
  akosci@amu.edu.pl
  tel. 61/829 35 02;

Zadanie 4. Interdyscyplinarne studia doktoranckie w j.ang."Language, Society, Technology and Cognition"(LST&C)

 1. Prof. UAM dr hab. Marcin Krygier – Kierownik studiów doktoranckich
  mkrygier@wa.amu.edu.pl
  tel. (61) 829 35 22
 2. mgr Paulina Szeszuła-Wojciechowska – Obsługa administracyjna
  paulasz@wa.amu.edu.pl
  tel. 61/829 3505,3506

Zadanie 5. Ochrona środowiska - studia II stopnia w j. ang. (OŚ)

 1. dr Olgierd Stobienia - Koordynator merytoryczny
  ogis@amu.edu.pl
  tel. 61/829 59 02
 2. mgr Ewa Jaździńska- Obsługa administracyjna
  enviprot@amu.edu.pl
  tel. 61/829 55 56
 3. Małgorzata Plaga- Obsługa administracyjna
  mplaga@amu.edu.pl
  tel. 61/829 55 56

Zadanie 6. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk przyrodniczych w j. ang. (ISDNP)

 1. prof. UAM dr hab. Joanna Deckert – Koordynator merytoryczny
  jagoda@amu.edu.pl 
  tel. 61/829 58 09
 2. prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko - Koordynator merytoryczny
  makoho@amu.edu.pl
  tel. 61/829 62 15;
 3. dr Karolina Stefaniak – Obsługa administracyjna
  karolka@amu.edu.pl 
  tel. 61/829 55 50

Zadanie 7. Ogólnouczelniana platforma kształcenia na odległość

 1. dr Bogdan Hojdis - Koordynator ogólnouczelniany ds. e-learningu
  hojdis@amu.edu.pl 
  tel. 61/829 45 40;

Koordynatorzy Wydziałowi ds. e-learningu:

 1. prof. UAM dr hab. Arkadiusz Marciniak - Wydział Historyczny
  arekmar@amu.edu.pl  
  tel. 61/829 48 30
 2. dr Jacek Wyszyński - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  jacek.wyszynski@amu.edu.pl
  tel. 61/829 6552
 3. dr hab. Janusz Taborek - Wydział Neofilologii
  taborek@amu.edu.pl 
  tel. 61/829 35 47
 4. dr Natalia Walter - Wydział Studiów Edukacyjnych
  natalia.walter@amu.edu.plluna@amu.edu.pl
  tel. 61/829 28 10
 5. dr Lech Kaczmarek - Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach
  lesio@amu.edu.pl
  tel. 602 713 998
 6. dr Małgorzata Bartoszewicz - Wydział Chemii
  goskab@amu.edu.pl 
  tel. 61/829 15 83
 7. dr Mirosław Wobalis - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  wobalis@amu.edu.pl 
  tel. 61/829 45 40
 8. prof. dr hab. Jerzy Błoszyk - Wydział Biologii
  bloszyk@amu.edu.pl 
  tel. 61/829 55 55
 9. dr Michał Remiszewski - Wydział Anglistyki
  rmichal@wa.amu.edu.pl
  tel. 61/829 37 60
 10. mgr Hanna Osojca- Andrzejewska - Szkoła Języka Angielskiego UAM
  osojca@wp.pl 
  tel. 61 829 28 27
 11. dr Jacek Marciniak - Wydział Matematyki i Informatyki
  jacekmar@amu.edu.pl
  tel. 61/829 53 81
 12. dr Samanta Kowalska- Wydział Pedagogiczno- Artystyczny Kalisz
  skowalsk@amu.edu.pl

Administratorzy platformy e-learningowej:

 1. mgr Karol Sokalski
  karols@amu.edu.pl  
  tel. 61/829 26 51
 2. mgr Marcin Jasiński
  jasinski@amu.edu.pl  
  tel. 61/829 26 58

Pełna lista koordynatorów ds. e-learningu na UAM

Zadanie 8. Staże, stypendia, wizyty studyjne podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej innych kierunków
1. lic. Joanna Hołderny – Obsługa administracyjna
holderny@amu.edu.pl 
tel. 061/829 40 68

Dane adresowe Biura Projektu

Unikatowy Absolwent = Możliwości
Dział Programów Europejskich
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel. 61 829 4051
e-mail: uam@amu.edu.pl
www.unikat.amu.edu.pl

Formularz kontaktowy