Environment protection

Studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim

STUDIA BEZPŁATNE NAWET JAKO DRUGI KIERUNEK

To studia dla tych, którzy wiedzą, że sama ochrona środowiska to… za mało. Bowiem aby być specjalistą w tej dziedzinie, trzeba umieć zarządzać środowiskiem, wyceniać usługi ekosystemów oraz pisać projekty i zdobywać fundusze na rozwój, zarządzanie i ochronę przyrody.

Absolwenci tego kierunku będą potrafili rozpoznawać i dokonywać oceny biotycznych składników ekosystemów, a także interpretować i przeprowadzać ocenę procesów ekologicznych. Umiejętności te zostaną potwierdzone certyfikatami z zakresu klasyfikacji siedlisk, rozpoznawania gatunków zagrożonych, kompensacji ekologicznej, normatywnych systemów zarządzania środowiskowego oraz wyceny usług ekosystemów. Jeśli do tego dodać perfekcyjną znajomość specjalistycznego języka angielskiego, umiejętność formułowania problemów badawczych, redagowania pism dotyczących zarządzania i ochrony środowiska w ramach prawnych Unii Europejskiej, pisania projektów zgodnie z wytycznymi UE, pozyskiwania i analizowania danych oraz efektywnej pracy w grupie, trudno się dziwić, że po tych studiach będą cenionymi specjalistami w instytucjach i firmach zajmujących się ochroną środowiska.

Rekrutacja

Aktualne informacje dotyczące rekrutacji na Wydziale Biologii znajdują się na stronie domowej Wydziału (http://biologia.amu.edu.pl/page.php?id=rekrutacjaIIs&ip=informacje)

Kontakt

mgr Ewa Jaździńska
e-mail: enviprot@amu.edu.pl
Małgorzata Plaga
e-mail: mplaga@amu.edu.pl
Tel. 61 829 55 56

Wydział Biologii UAM
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań