Środowiskowe studia doktoranckie w zakresie nauk o środowisku przyrodniczym

Studia doktoranckie, prowadzone częściowo w języku angielskim, to interdyscyplinarne podejście do zagadnień ochrony środowiska. Ich absolwenci zdobędą zaawansowaną wiedzę w zakresie struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, monitoringu oraz modelowania obiegu materii i energii, zarządzania środowiskowego, społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowań w ochronie i kształtowaniu środowiska. Będą dobrze przygotowani do współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia została już zakończona.

Kontakt

dr Karolina Stefaniak
karolka@amu.edu.pl
tel. 61 829 55 50

Wydział Biologii UAM
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań